Dieťa je dar.

Ako urobiť z nadaných detí priemerných dospelých? Naše školstvo pozná odpoveď

20. 04. 2012
„Bola kedysi doba, kedy zvieratká mali svoju školu. Mali sa tam naučiť behať, liezť, lietať a plávať, a všetky zvieratká sa mali naučiť všetko. Kačka bola obzvlášť dobra plavkyňa, dokonca lepšia než jej učiteľ. Lietať vedela priemerne. A v behaní bola beznádejným prípadom. Pretože mala v tomto predmete tak zlé známky, musela potom zostávať po škole a nemohla chodiť na hodiny plávania, musela totiž trénovať behanie. A to robila tak dlho, až sa stala priemernou i v plávaní. Priemerne známky boli ale prípustné, a preto si kvôli tomu nikto nerobil starosti, okrem kačky samotnej. 
Na orla sa pozerali ako na problémového žiaka. Prísne ho trestali, pretože používal svoju vlastnú metódu pri hodine lezenia, a ti i napriek tomu, že nad všetkými zvíťazil a bol na vrchole stromu ako prvý. 
Zajačik bol zo začiatku v behu medzi najlepšími v triede. Ale kvôli veľkému množstvu doučovacích hodín z plávanie sa zrútil a musel zo školy odísť. 
Veverička bola najlepšia v triede v lezení. Ale jej učiteľ lietania ju nechal vždy pri hodine štartovať zo zeme miesto z vrcholu stromu. začali ju bolieť kríže z preťažovania pri štartoch a tak veverička začala dostávať viac trojok z lezenia viac pätiek z behania. 
Na konci roku mal záverečnú reč ako najúspešnejší žiak abnormálny úhor, ktorý vedel dobre plávať, ale len trochu behať, trochu liezť a trochu lietať.." 

Autor: MVDr. Eva Štarková 

Výborná lektorka, ktorá vedie Kurzy Montessori a matka dvoch detí. Na základe vlastných skúseností so školským systémom, ktorý nenapĺňal potreby jej detí, sa začala zaoberať rôznymi alternatívami až dospela k Montessori metóde. Venuje sa jej už bezmála 20 rokov, založila vlastnú Montessori škôlku v Košiciach a v súčastnosti vedie semináre Montessori v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku. Pri výuke využíva svoje skúsenosti matky a bohaté praktické skúsenosti získané pri práci s deťmi vo svojej škôlke. Dalšie informace nájdete tiež na jej webových stránkach: www.alfamilia.sk. Zdroj: http://www.centrumindigo.cz