Škôlka Happy-TimeBruškoPupaArt

Osobné konzultácie

Prostredníctvom našich konzultácii spolu poodhalíme potenciál Vášho dieťatka, jeho vrodené predpoklady a „nastavenia“ s akými do života prišlo. Tieto informácie sú dôležité najmä pre rozvíjanie jeho osobitých vrodených „talentov“, prispievajú vzájomnému porozumeniu a prehĺbeniu vzťahov. Je tiež prínosomz iného uhla vidieť potenciál vzťahu Vás a Vášho dieťatka - možnosti a limity tohto vzťahu, príčiny nezhôd, komunikačné bariéry, návrhy riešení určitých zdanlivo neprekonateľných problémov.

Objaviť a pomenovať príčinu býva prvým krokom ku zmene, nehovoriac o úľave, ktorú prináša uvoľnenie starých štruktúr. Ak uvoľníte staré vzorce, vytvoríte miesto pre nové krajšie, radostnejšie momenty s vašimi najmilšími.

V plnej miere však rešpektujeme Vašu voľbu a Vaše presvedčenie. Nie sme tu preto, aby sme mentorovali a poúčali, ale preto, aby sme Vám pomohli spomenúť si na vlastnú vnútornú múdrosť, ktorá človeka dokáže viesť v každej situácii.
Nie sme tu ani preto, aby ste k nám chodili ako na klavír, ale preto aby ste si nakoniec vedeli vždy poradiť vy sami :)

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu nás môžete kontaktovať každý deň po 16.00 hod. na telefónnom čísle:


+421 903/ 270 360  

alebo na mailových adresách: dietajedar@dietajedar.sk; alebo dietajedar@gmail.com;

 

Tešíme sa na všetky milé stretnutia s Vami. 
            kolektív „Dieťa je Dar“