DieĹĄa je dar.

.:Vzdelanie - Múdra hlavi?ka a dobré srdie?ko:.

Ako urobi? z nadaných detí priemerných dospelých? Naše školstvo pozná odpove?

20. 04. 2012

... ÄŤĂ­taj ÄŹalej

Montessori - Vzdelávanie bez námahy

dieĹĄa je dar . sk

20. 04. 2012

  Pod?a Montessori deti, aby boli š?astné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúma?, poznáva?, objavova?, robi? konkrétnu ?innos? s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíja? sa. U?enie sa, zdokona?ovanie zru?ností a schopností je teda prirodzenou potrebou detí od ich najútlejšieho veku. Di ... ÄŤĂ­taj ÄŹalej