O nás

„Tak ako zaobchádzame s de?mi – tak budú raz oni zaobchádza? s týmto svetom.“

Frederic Leboyer


Našou najvä?šou túžbou je, aby deti zaobchádzali nielen s týmto svetom, ale prioritne sami so sebou s láskou, rešpektom a úctou. Po ?asoch neprirodzených pôrodov, vzájomnej neúcty a dešpektu, autoritatívnej alebo rovnako extrémnej - benevolentnej výchovy, prichádza ?as vz?ahov založených na úcte a pravdivosti. Ak takýto vz?ah dokážeme vytvori? my k de?om – deti k nám, tak raz týmto spôsobom budeme fungova? navzájom – s rodinou, s okolím, s prírodou, so svetom..


V láske. V rešpekte. V úcte. V hraniciach. Bezpe?ne a zodpovedne.

 
 
            kolektív „Die?a je Dar“